Soláriá na Slovensku budú len pre plnoletých, ministerstvo chce chrániť mladistvých Soláriá na Slovensku budú len pre plnoletých, ministerstvo chce chrániť mladistvých

No Comments

BRATISLAVA 8. júna (WebNoviny.sk) – Osoby mladšie ako 18 rokov budú mať zo zákona zákaz návštev komerčných solárií za účelom opaľovania sa umelým zdrojom ultrafialového žiarenia (UV).

Ministerstvo zdravotníctva totiž chce posilniť prevenciu v oblasti ochrany zdravia mladistvých a zabrániť zvyšovaniu rizika vzniku rakoviny kože.

Ako uviedlo v tlačovej správe, túto legislatívnu úpravu plánuje spolu s Úradom verejného zdravotníctva SR. Zmeny by sa do praxe mali dostať od začiatku budúceho roka.

Pokožka mladistvých je tenšia

Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská považuje zmeny v poskytovaní služieb komerčných solárií za opodstatnené a pripomína, že zákaz vstupu pre osoby mladšie ako 18 rokov je aktuálne platný napríklad v krajinách ako Rakúsko, Nemecko, Belgicko, Taliansko, Švédsko, Nórsko, Kanada či vo vybraných krajinách Spojených štátov amerických.

„Ultrafialové žiarenie je na základe aktuálnych vedeckých poznatkov klasifikované Medzinárodnou agentúrou pre výskum rakoviny (IARC) ako dokázaný karcinogén a osoby mladšie ako 18 rokov zaraďujeme medzi rizikovú skupinu. Pokožka mladistvých je tenšia, a preto omnoho citlivejšia na účinky UV žiarenia,” vysvetlila ministerka zdravotníctva.

Výskumy dermatológov podľa nej preukázali, že osoby, ktoré veľmi často používajú soláriá, majú 2,5 až 3-krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny tohto typu.

Európska technická norma pre soláriá

Obmedzenie osobám mladším ako 18 rokov navštevovať komerčné soláriá za účelom opaľovania sa umelým zdrojom UV žiarenia podľa hlavného hygienika SR Jána Mikasa doteraz vyplývalo iba z európskej technickej normy pre soláriá.

“Prax nám však ukázala, že opatrenie je nedostatočné, pretože niektorí prevádzkovatelia napriek tomu umožňujú mladistvým opaľovať sa v solárnych zariadeniach – spomínaná norma nie je záväzná s čím je spojená aj sťažená situácia pri vymáhaní porušenia zákazu od prevádzkovateľov,“ konštatoval Mikas.

Návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý sa zmenami v poskytovaní služieb komerčných solárií zaoberá, bol súčasťou medzirezortného pripomienkového konania a v blízkom čase bude predmetom rokovania vlády. Zmeny by mali byť účinné od januára budúceho roka.

Transplantácie na Slovensku od roku 1990 zachránili tisícky životov, darcami orgánov sme všetci Transplantácie na Slovensku od roku 1990 zachránili tisícky životov, darcami orgánov sme všetci

No Comments

BRATISLAVA 8. júna (WebNoviny.sk) – Viac ako 4 tisíc ľudských životov na Slovensku zachránil darcovský a transplantačný program od roku 1990.

V minulom roku sa na Slovensku uskutočnilo 201 transplantácií, z toho 146 transplantácií obličiek, 37 transplantácií pečene a 18 transplantácií srdca. Ide o mierny medziročný pokles, keďže v roku 2017 bol celkový počet transplantácií 203.

Ako informovala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská na tlačovej besede, ministerstvo nastavilo aj systém identifikácie potenciálnych darcov pre zdravotnícke zariadenia a vytvorilo akčný plán Národného transplantačného programu na roky 2019 – 2020 s vyhliadkou do roku 2022.

„Všetky tieto kroky majú viesť k tomu, aby sme mali na Slovensku ešte efektívnejší transplantačný program, s cieľom zachrániť viac ľudských životov, pre ktorých je transplantácia jedinou možnosťou liečby,“ uviedla ministerka zdravotníctva.

Darcami orgánov sme všetci

Transplantačný program sa realizuje na štyroch špecializovaných pracoviskách v Bratislava, Martine, Banskej Bystrici a Košiciach. Na Slovensku je funkčný transplantačný program pre obličky, srdce, pečeň a od januára tohto roka sa v banskobystrickom transplantačnom centre otvoril priestor pre transplantácie pankreasu.

„Na Slovensku odoberáme orgány od mŕtvych darcov, u ktorých bola potvrdená smrť mozgu. Napriek princípu predpokladaného súhlasu, podľa ktorého sú darcami všetci, ktorí nie sú v registri darcov, lekári vždy komunikujú s pozostalou rodinou a informujú ju o zámere odberu,“ informovala hlavná odborníčka MZ SR pre transplantácie Zuzana Žilinská.

Podla prezidenta Slovenskej transplantologickej spoločnosti Ľuboslava Beňu len asi 10 % z celkového počtu transplantácií obličiek je od živých darcov. „Naším cieľom je priblížiť sa k dvadsiatim percentám, čím sa priblížime k aktivitám vyspelých európskych krajín, a najmä zvýšime dostupnosť tejto liečby vyššiemu počtu pacientov,“ konštatoval Beňa. Vlani sa transplantovalo od živých darcov 11 orgánov, mŕtvych darcov bolo 78.

Najviac pacientov čaká na obličky

Na čakacej listine je v súčasnosti evidovaných 327 pacientov, pre ktorých je podľa MZ transplantácia jedinou nádejou na život.

Najviac, 272 pacientov čaká na transplantáciu obličky, 34 pacientov na srdce, 21 pacientov na pečeň a dvaja pacienti na pľúca. Ako informoval hlavný transplantačný koordinátor Martin Chrastina, transplantácie pľúc podstupujú slovenskí pacienti vo fakultnej nemocnici v Motole v Českej republike.

Na problematiku darcovského a transplantačného programu upozorňuje už štyri roky aj Slovenská transplantologická spoločnosť kampaňou Sedem životov, ktorá je pod záštitou MZ.

Slovenská transplantologická spoločnosť je dobrovoľná, odborná vedecká spoločnosť. Je organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorej súčasťou je aj Sekcia transplantačných koordinátorov.

Kampaň Sedem životov, ktorú spoločnosť realizuje od roku 2015, má vzdelávať verejnosť v tejto téme, zvýšiť počet odberov a orgánových transplantácií, skrátiť dobu čakania na životne dôležitý orgána a zabrániť tak predčasným úmrtiam.

Kalavská by mala riešiť reálny stav financií v zdravotníctve, podľa ambulancií hrozí kolaps Kalavská by mala riešiť reálny stav financií v zdravotníctve, podľa ambulancií hrozí kolaps

No Comments

BRATISLAVA 30. mája (WebNoviny.sk) – Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) vo štvrtok v otvorenom liste požiadal ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú, aby riešila finančnú situáciu v rezorte.

Systém skolabuje

“Ak neurobíte nič, Vy, pani ministerka, ani my, ambulantní poskytovatelia, je isté, že systém skolabuje,” varoval zväz v liste. Zväz v ňom napísal, že chcú zachrániť fungovanie ambulantného sektora.

“Na základe našich analýz je nepochybné, že v súčasnej dobe je celý sektor podfinancovaný a navýšenie platby za poistencov štátu na 3,44 % predstavuje finančnú čiastku vo výške zhruba 47,68 mil. eur. Reálna potreba na udržanie chodu nášho zdravotníctva je nastavenie zdravotného odvodu za poistencov štátu vo výške minimálne 4,2 %,” píše v liste ZAP.

Zväz pripomenul názor ministerky, že rozpočet pre zdravotníctvo je dostatočný a pre ambulantný sektor v roku 2019 navýšený o 55 mil. eur. Tiež pripomenul avizované zvýšenie prostriedkov v sume 90 mil. eur, ktoré má slúžiť na dofinancovanie nemocníc.

Prísľuby sa nedajú realizovať

“Napriek týmto informáciám, ktoré znejú veľmi povzbudivo, musíme, žiaľ, konštatovať, že prísľuby o rokovaniach a zmluvných úpravách pre rok 2019, a to nielen pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti združených v ZAP, ale ani pre ostatných ambulantných lekárov, sa nedajú realizovať pre nedostatok disponibilných zdrojov,” konštatoval zväz.

“Vzhľadom na nesúlad Vašich tvrdení a podkladov od zdravotných poisťovní Vás týmto otvoreným listom žiadame, aby ste v rámci Vašich právomocí a zákonných povinností zanalyzovali reálny stav financií pre zdravotníctvo a súčasnú situáciu prioritne riešili,” dodal ZAP.

Agentúra SITA požiada o stanovisko ministerstvo zdravotníctva.

Asociácia nemocníc a VšZP sa na dofinancovaní nemocníc nedohodli ani na ministerstve Asociácia nemocníc a VšZP sa na dofinancovaní nemocníc nedohodli ani na ministerstve

No Comments
  • aktualizované 29. mája, 20:27

BRATISLAVA 29. mája (WebNoviny.sk) – Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) sa nedohodli na dofinancovaní nemocníc ani na pôde ministerstva zdravotníctva (MZ).

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská v stredu iniciovala rokovanie oboch strán. Ako uviedol po rokovaní viceprezident ANS Jozef Mintál, obe strany prezentovali svoje pocity z doterajšieho priebehu rokovaní.

Rokovania budú pokračovať

Podľa Mintála ministerka zdôraznila, že oprávnené mzdové legislatívne nároky by nemali byť viazané na výkonnosť nemocnice. Dohodli sa na tom, že rokovania budú pokračovať.

Počkáme, ako dopadnú výsledky rokovaní s jednotlivými nemocnicami, či bude naplnený sociálny balíček, pretože zatiaľ z pohľadu ANS rokovania s VšZP síce pokračujú, ale nie sú úspešné,“ zhodnotil prezident ANS Marián Petko.

Ministerke zdravotníctva záleží na tom, aby mal pacient dostupnú kvalitnú zdravotnú starostlivosť,“ povedala po rokovaní hovorkyňa MZ Zuzana Eliášová. Vedenie VšZP podľa nej ministerku zdravotníctva na stretnutí ubezpečilo, že bude robiť všetko preto, aby bol sociálny zmier. „Ministerka zdravotníctva si pozorne vypočula obe strany, situáciu bude sledovať. Zároveň apeluje na obe strany, aby nevťahovali do rokovaní pacienta ako rfukojemníka,“ ukončila Eliášová.

Konflikt založený na nedorozumení

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská v minulosti viackrát tvrdila, že navýšené finančné prostriedky pre rezort zdravotníctva budú v sume 90 mil. eur. Z nich mali byť pokryté nároky na sociálny balíček, ale aj na rekreačné poukazy. „Keďže VšZP má 60 % trhu, z toho je logické, že 54 mil. eur mala dostať VšZP. A VšZP tvrdí, že dostane len 30 miliónov eur. To je nesúlad, kde je 24 miliónov eur. Buď tých prostriedkov nie je 90 miliónov, alebo to nie je 30 miliónov, ale 54 miliónov (eur),“ priblížil rozpor na stredajšej tlačovej besede ANS prezident ANS.

Generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková v stredu informovala, že vníma konflikt s Asociáciou nemocníc Slovenska ako konflikt založený na nedorozumení. Reagovala tak na nedávne tvrdenie Asociácie nemocníc Slovenska, ktorá konštatovala, že VšZP účelovo zavádzala v číslach, ktoré sa týkali dofinancovania nemocníc.

Buď nehovorí o dofinancovaní zdravotníctva pravdu ministerstvo zdravotníctva alebo Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), uviedol v stredu na tlačovej besede prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marian Petko.

Diplomované sestry by mohlo pripravovať viac stredných škôl, kritériá ministerstva spĺňajú Diplomované sestry by mohlo pripravovať viac stredných škôl, kritériá ministerstva spĺňajú

No Comments

BRATISLAVA 18. mája (WebNoviny.sk) – Diplomované sestry by mohlo pripravovať viac stredných zdravotníckych škôl. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý v tomto týždni posunul parlament do druhého čítania.

Praktická výučba len v nemocniciach

“Je to prvý predpoklad pre možné rozšírenie vyššieho odborného vzdelávania v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra,” uviedol pre agentúru SITA za Asociáciu stredných zdravotníckych škôl SR riaditeľ lučeneckej strednej zdravotníckej školy Miroslav Sekula. “Aj naša škola mala pôvodne tento odbor aktivovaný, ale pre doteraz platné ustanovenia nám bol zrušený,” dodal.

Predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo a člen SNS Štefan Zelník, ktorý návrh predložil, pre agentúru SITA uviedol, že podľa platného zákona sa praktická výučba vo vyššom odbornom štúdiu mohla vykonávať len vo fakultných alebo univerzitných nemocniciach.

Po schválení novely sa podľa neho bude môcť praktická výučba okrem fakultných a univerzitných nemocníc realizovať aj vo všeobecných nemocniciach, zaradených do pevnej siete poskytovateľov.

„Vychádzame tak v ústrety absolventom stredných zdravotných škôl, ktorí nebudú musieť za vzdelaním cestovať aj stovky kilometrov,“ konštatoval Zelník. Dovzdelávanie podľa neho budú môcť robiť stredné zdravotnícke školy až po splnení kritérií, ktoré určí ministerstvo zdravotníctva (MZ).

Školy spĺňajú žiadané kritériá

Ministerstvo v reakcii uviedlo, že po schválení novely bude môcť väčší počet stredných zdravotníckych škôl vykonávať vyššie odborné vzdelávanie v príslušných študijných odboroch.

V súčasnosti sa podľa MZ vyššie odborné vzdelávanie na niektorých stredných zdravotníckych školách už realizuje a školy spĺňajú požadované kritériá (personálne, materiálno-technické) pre jeho vykonávanie.

V sieti stredných zdravotníckych škôl v SR je pre školský rok 2019/2020 zaradených osem stredných zdravotníckych škôl, na ktorých bude vyššie odborné vzdelávanie v štyroch študijných odboroch (diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný fyzioterapeut, diplomovaný rádiologický asistent, diplomovaný optometrista).

“Predpokladáme, že v školskom roku 2020/2021 bude zvýšený záujem stredných zdravotníckych škôl o zaradenie do siete stredných zdravotníckych škôl, najmä študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra,” dodalo MZ.

Záchranári prijali na tiesňovú linku takmer 1,5 milióna volaní, do terénu vyšli v tretine prípadov Záchranári prijali na tiesňovú linku takmer 1,5 milióna volaní, do terénu vyšli v tretine prípadov

No Comments

BRATISLAVA 16. mája (WeNoviny.sk) – Na tiesňovej linke 155 v minulom roku prijali takmer 1,5 milióna volaní. V tlačovej správe o tom informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR (ZZS SR). Ide o celkový počet hovorov vrátane volaní verejnosti, zdravotníckeho personálu aj ďalších zložiek integrovaného záchranného systému.

Fatálne následky bez prvej pomoci

Spomedzi takmer 1 456 748 milióna hovorov, ktoré prijali a vyriešili operátori v ôsmich krajských operačných strediskách, vyslali záchranárov do terénu v 561 508 prípadoch, kedy volajúci potreboval urgentnú pomoc pre seba, blízkych alebo bol svedkom udalosti, pri ktorej potreboval pomoc niekto iný.

„Najviac týchto, tzv. primárnych zásahov, evidujeme za rok 2018 v Prešovskom kraji – 92 529, najmenej v Trenčianskom kraji, v ktorom zasahovali záchranári v 56 819 prípadoch. Charakter zásahov sa v porovnaní s minulosťou nemení, vo všetkých krajoch sa pomáhalo najmä pacientom s vážnymi úrazmi, bolesťami na hrudníku a so sťaženým dýchaním,“ informovalo operačné stredisko.

Organizácia tiež upozornila, že kým prídu záchranári k pacientovi, uplynú cenné minúty. „Ak sa počas nich neposkytne prvá pomoc, môže to mať pre pacienta fatálne následky,“ uvádza.

Operačné stredisko ZZS SR sa preto aj z tohto dôvodu rozhodlo pripomenúť si 15. mája Deň tiesňovej linky 155 sériou stretnutí s verejnosťou, počas ktorých operátori učia prvú pomoc.

Život ohrozujúci stav

Súčasťou verejných prezentácií sú aj informácie, kedy volať na tiesňovú linku 155, ako rozpoznať, či ide o život ohrozujúci stav, ako komunikovať s operátorom a aj to, ako použiť v prípade potreby automatický externý defibrilátor (AED).

Stretnutia s verejnosťou sa už uskutočnili v obciach Podzámčok, Honce, Topoľa, Dolné Trhovište, Vysoká nad Kysucou, Dlhá nad Kysucou a Lúky. Naplánované sú v obciach Pucov, Raková, Nedašovce, Topoľčianky (15. 5.), Skalité a Makov (16. 5.), Križovany nad Dudváhom (18. 5.), Trenčianske Mitice (20. 5.), Staškov (23. 5.) a Studienka (25. 5.).

Operačné stredisko ZZS SR je štátna príspevková organizácia, ktorá riadi a koordinuje činnosť záchrannej zdravotnej služby na Slovensku tak, aby bola zabezpečená jej plynulosť a nepretržitosť.

Operátori prijímajú a spracúvajú volania na tiesňovú linku 155 a v prípade potreby vydávajú pokyn posádke záchrannej zdravotnej služby na zásah.

Fakultná nemocnica v Nitre očakáva peniaze od štátu, za rekreačné poukazy zaplatí státisíce eur Fakultná nemocnica v Nitre očakáva peniaze od štátu, za rekreačné poukazy zaplatí státisíce eur

No Comments

NITRA 15. mája (WebNoviny.sk) – Pre Fakultnú nemocnicu Nitra bude zvýšenie príplatkov za prácu v noci, v sobotu a nedeľu predstavovať náklady vo výške niekoľko stotisíc eur.

Príplatky sa zvýšili

Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa nemocnice Tatiana Timková, „zvýšenie mzdových nákladov vyjadrených v celkovej cene práce za rok 2019 z dôvodu príplatkov za prácu v noci, sobotu a v nedeľu predpokladáme vo výške 316 683 eur. V rámci druhej etapy zvyšovania príplatkov, t. j. od 1. mája 2019, ide vo Fakultnej nemocnici Nitra o príplatky za nedeľu v predpokladanej výške 188 669 eur“.

Od začiatku mája sa pre zamestnancov opäť zvýšili príplatky za prácu v noci, v sobotu a nedeľu. Po ich minuloročnom náraste ide o druhú etapu zvýšenia týchto príplatkov.

Príplatok za nočnú prácu pri nerizikovom zamestnaní stúpol z 30 % na 40 % zo sumy minimálneho hodinového zárobku, teda aktuálne z 0,90 eura na 1,20 eura.

Nárok má viac ako tisíc zamestnancov

Príplatok za prácu v sobotu sa od mája tohto roka zvýšil z 25 % na 50 % zo sumy minimálnej hodinovej mzdy. Ide o nárast z 0,75 eura na 1,50 eura. Vyššie príplatky majú zamestnanci od začiatku mája aj za prácu v nedeľu. Tieto príplatky išli nahor z 50 % na 100 % minimálneho hodinového zárobku, teda z 1,50 eura na 2,99 eura.

Nemocnica očakáva, že peniaze na tento účel dostane od štátu. Aktuálne zamestnáva približne 1 500 ľudí. „Ministerstvo zdravotníctva sa dohodlo s rezortom financií, že budú uvoľnené finančné prostriedky, ktoré majú vykryť tieto zvýšené mzdové náklady,“ doplnila Timková.

Novým výdavkom tohto roka sú aj rekreačné poukazy, ktoré schválil parlament. Pre nitriansku nemocnicu predstavujú náklady vo výške 300-tisíc eur. Nárok na ne má približne 1 200 zamestnancov.

Operácia nesprávneho kolena v Nitre mala dohru. Operatér prišiel o miesto a odvolali aj primára Operácia nesprávneho kolena v Nitre mala dohru. Operatér prišiel o miesto a odvolali aj primára

No Comments

NITRA 14. mája (WebNoviny.sk) – Nedávny prípad operácie nesprávneho kolena bol témou stretnutia ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej s vedením Fakultnej nemocnice v Nitre.

Zástupcovia nemocnice šéfku rezortu v utorok v Bratislave informovali, že v prípade došlo k procesnej chybe a nemocnica s rodinou aktívne komunikuje. Vedenie Fakultnej nemocnice v Nitre čaká na závery Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Pripravujú nové vyhlášky

Ministerka Kalavská zdôraznila, že takéto prípady by sa nemali stávať. Odhliadnuc od prípadu v Nitre pripravil rezort novelu týkajúcu sa bezpečnosti pacienta, ktorú v pondelok schválil parlament.

„Pripravená je aj vyhláška ministerstva zdravotníctva o minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta, ktorá upravuje obsahovo postupy, aby sa predchádzalo podobným nežiadúcim situáciám. Súbežne je v príprave materiál novelizujúci indikátory kvality, ktorý obsahuje i indikátory mapujúce oblasť bezpečnosti pacienta a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ povedala Kalavská.

Ministerstvo zdravotníctva sa bude o prípad z Nitry v pravidelných intervaloch zaujímať prostredníctvom Úradu pre riadenie podriadených organizácii, doplnila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Vyvodili personálnu zodpovednosť

Generálna riaditeľka Fakultnej nemocnice v Nitre Jarmila Mikušová uviedla, že nemocnica vyvodila personálnu zodpovednosť voči viacerým zamestnancom.

„Odvolaný je primár Kliniky úrazovej chirurgie a ortopédie, takisto hlavná sestra operačných sál, v súčasnosti prebieha ukončenie pracovného pomeru s hlavným operatérom, bude vyhlásené nové výberové konanie na prednostu aj nový konkurz na primára operačných sál. Nemocnica takisto vyvodila dôsledky aj voči ďalším pracovníkom, ktorých sa prípad týkal,“ informovala Mikušová.

V súčasnosti je klinika pod zvýšeným dohľadom vedenia nemocnice, ako aj hlavného odborníka ministerstva zdravotníctva pre ortopédiu. Vo Fakultnej nemocnici Nitra ročne operujú 26 000 pacientov.

Vymenili nesprávny kĺb

Lekári mali 75-ročnému mužovi z Nitry vymeniť kĺb na pravom kolene, vymenili mu ho však na ľavom. Obrátil sa na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako pre agentúru SITA povedala hovorkyňa úradu Radoslava Muchová, podnet od pacienta prijali 9. apríla.

„Momentálne v danej veci stále prebieha dohľad, o výsledku ktorého môže úrad informovať až po jeho ukončení. Ak úrad zistí nedostatky, môže poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti uložiť pokutu, zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok či opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,“ uviedla Muchová.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je právnickou osobou, môže dostať pokutu do 9 958 eur. Výšku pokuty určuje úrad podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov.

Jedenásť dohľadov

V druhom medializovanom prípade, keď pacientovi v nitrianskej nemocnici vložili do kolena vložku určenú pre druhé koleno a musel byť operovaný dvakrát, úrad zatiaľ nedostal zo strany pacienta podnet.

Momentálne prebieha vo Fakultnej nemocnici Nitra 11 dohľadov. V roku 2017 tu úrad robil 42 dohľadov, z toho šesť podnetov bolo opodstatnených a nemocnici vyrubili pokuty vo výške 12 500 eur. V roku 2018 to bolo 41 dohľadov, z toho tri opodstatnené a pokuta dosiahla 500 eur.

V martinskej nemocnici sa podľa Krajčího čaká na výmenu bedrového kĺbu aj 316 dní V martinskej nemocnici sa podľa Krajčího čaká na výmenu bedrového kĺbu aj 316 dní

No Comments

BRATISLAVA 12. mája (WebNoviny.sk) – Poslanec hnutia OĽaNO Marek Krajčí sa v prípade stratifikácie nemocníc obáva dlhšieho čakania na výkony.

Uviedol to v nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12, kde diskutoval s ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou. Šéfka rezortu však v reakcii informovala, že pripravujú vyhlášku s maximálnymi čakacími dobami.

Zadefinovanie financovania nemocníc

Krajčí konštatoval, že špecializované výkony budú v prípade stratifikácie koncentrované v desiatich regionálnych a národných koncových nemocniciach. „Sú to naše štátne rozpadávajúce sa nemocnice s plesnivými stenami, s obrovským investičným dlhom nemocníc,“ pripomenul.

Už teraz sú podľa neho napríklad v martinskej nemocnici čakacie lehoty na výmenu bedrového kĺbu 316 dní a obáva sa, aby sa to ešte nezhoršilo. „Keď sa naozaj nezainvestuje, nezmení sa organizácia práce a naozaj to nebudú kvalitné nemocnice, ktoré môžu mať oveľa väčšiu priepustnosť operačných sál, môže sa stať, že pacienti by dlhšie čakali,“ povedal Krajčí.

Preto by sa podľa neho mali v prípade stratifikácie zadefinovať maximálne čakacie lehoty. „Dopredu treba povedať, na čo má pacient nárok a to treba veľmi prísne sledovať, keď sa bude reprofilizácia a stratifikácia diať,“ upozornil poslanec. Krajčímu chýba aj zadefinovanie financovania nemocníc. „My si musíme jasne povedať, koľko financií a kde musíme investovať,“ dodal.

Vyhláška s maximálnymi čakacími dobami

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská v reakcii nesúhlasila, že sa premenou nemocníc môžu zväčšiť čakacie lehoty.

Ministerka uviedla, že presne vedia, koľko lôžok v daných odbornostiach budú v nemocniciach potrebovať. Šéfka rezortu upozornila, že pripravujú vykonávacie predpisy. „V rámci týchto vyhlášok bude presne napísané, koľko postelí v danom čase potrebujeme v danej odbornosti,“ povedala Kalavská.

Ministerka ďalej uviedla, že pripravujú aj ďalšiu vyhlášku. „Máme rozsah výkonov, kde budeme sledovať počty a na základe plnenia týchto počtov sa bude zazmluvňovať alebo odzmluvňovať daný výkon,“ informovala. Pre tieto výkony je podľa šéfky rezortu taktiež nachystaná vyhláška s maximálnymi čakacími dobami.

„Prvýkrát si dá ministerstvo zdravotníctva jasné pravidlá, aké môžu byť čakacie doby na výkony, a keď tieto čakacie doby presiahnu požadovaný rámec, poisťovňa bude musieť zazmluvniť ďalšie zdravotnícke zariadenia,“ povedala Kalavská. Ministerka tiež konštatovala, že sa budú snažiť, aby sa čakacie doby skracovali.

Skríningy zachránili už tisíce Slovákov, ministerstvo pokračuje v boji proti rakovine hrubého čreva Skríningy zachránili už tisíce Slovákov, ministerstvo pokračuje v boji proti rakovine hrubého čreva

No Comments

BRATISLAVA 11. mája (WebNoviny.sk) – Rezort zdravotníctva pokračuje v boji proti rakovine hrubého čreva a konečníka. Po tom, ako v sobotu v Bratislave vyvrcholila informačná kampaň „Nezahoď svoj život – Urob si už dnes preventívny test“ avizuje ministerstvo zdravotníctva aj ďalšie kampane.

Rovnako o dôležitosti skríningov informujú aj zdravotné poisťovne. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

Na Slovensku totiž každý rok pribudne takmer 4-tisíc nových pacientov s rakovinou hrubého čreva a konečníka. Vzhľadom na počet obyvateľov je Slovensko vo svetových štatistikách na popredných miestach. Pritom až štvrtine pacientov zistia rakovinu v neskorom štádiu, keď už nádor metastázuje a liečba je veľmi komplikovaná.

Dôležitosť skríningových testov

Rizikovou skupinou sú ľudia vo veku nad 50 rokov, a práve to bol hlavný dôvod, prečo sme spolu so zdravotnými poisťovňami tento rok rozbehli prvý štátom riadený skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka, informovala v tlačovej správe hovorkyňa MZ SR Eliášová.

Cieľom informačnej kampane „Nezahoď svoj život – Urob si už dnes preventívny test“ bolo upozorniť ľudí na dôležitosť skríningových testov, ktoré pomôžu odhaliť onkologické ochorenie včas.

Spoločnú kampaň odštartovalo ministerstvo zdravotníctva s pacientskou alianciou Nie rakovine a organizáciou Europacolon Slovensko. Informačná kampaň „Črevo tour“ sa konala v deviatich mestách – v Košiciach, Prešove, Poprade, Žiline, Trenčíne, Banskej Bystrici, Nitre, Trnave a skončila sa v sobotu v Bratislave.

„Po dvanástich rokoch práce aj našej pacientskej organizácie sa stal národný skríning rakoviny hrubého čreva realitou. Z čerstvých poznatkov našej edukačnej Črevo tour môžeme potvrdiť, že už aj v tejto chvíli skríning zachránil mnohých ľudí,“ cituje tlačová správa MZ SR zakladateľku aliancie Nie rakovine a pacientskeho združenia Europacolon Slovensko Janu Pifflovú Špankovú.

Skryté krvácanie v stolici

Španková zároveň upozorňuje, že skryté krvácanie v stolici neznamená hneď rakovinu, ale pôvod krvácania treba vždy odborne vyšetriť.

Ministerstvo zdravotníctva o dôležitosti skríningových vyšetrení verejnosť kontinuálne informuje od decembra minulého roka. V rámci prvého štátom riadeného skríningu rakoviny hrubého čreva a konečníka poslali začiatkom roka prvým 20-tisíc obyvateľom Slovenska zdravotné poisťovne test na vyšetrenie stolice.

Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská vyzýva všetkých, ktorí test dostali, aby ho nenechali ležať na poličke. Odhalenie skrytého krvácania do stolice totiž predchádza vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka.

„Je to prvý, voľným okom neviditeľný včasný príznak, keď sa polyp v hrubom čreve začína prebúdzať. Dá sa odhaliť jednoduchým testom stolice,“ cituje tlačová správa Kalavskú. Podľa odborníkov trvá aj desať rokov, kým sa z polypu vyvinie rakovina hrubého čreva. Pri včasnom odhalení polypu sa však dá úplne odstrániť počas kolonoskopie.