Ochranári nesúhlasia s pričlenením Dunajských luhov k Ponitriu

No Comments

Ochranári tvrdia, že spravovanie dvoch odlišných a rozsiahlych chránených krajinných oblastí je nereálna.

11. feb 2019 o 12:07 SITA

BRATISLAVA. Slovenský ochranársky snem (S-O-S) vyzval ministerstvo životného prostredia (MŽP) a Štátnu ochrany prírody (ŠOP), aby prehodnotili rozhodnutie priradiť Správu Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Dunajské luhy pod Správu CHKO Ponitrie so sídlom v Nitre, ktorá je od Dunaja vzdialená desiatky kilometrov.

Tento krok by viedol k prepusteniu viacerých odborných pracovníkov z Dunajských luhov. Pod výzvu sa dosiaľ podpísalo 70 ochranárov, vedcov či politikov.

„Rozhodnutie MŽP a ŠOP je kontraproduktívne a prírodu ohrozujúce. Evidentne totiž ignoruje a popiera potrebu účinnejšej ochrany dunajskej a pridunajskej prírody a krajiny,“ zdôraznil vo výzve S-O-S.

Článok pokračuje pod video reklamou

Vysvetlil, že dôsledné spravovanie dvoch výrazne odlišných a rozsiahlych chránených krajinných oblastí je nereálna.

Devastácia prírody

Okrem toho, Dunajské luhy stále viac ohrozujú ľudské aktivity, pričom na elimináciu takýchto prírodu devastujúcich zásahov je potrebná správa sídliaca v dotknutom území.

Prečítajte si tiež: Záujem o ochranu lesov v Bratislavskom kraji rastie

S-O-S preto apeluje na ministerstvo a Štátnu ochrany prírody, aby zmenili svoje rozhodnutie, zachovali samostatnú Správu Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, neprepúšťali jej odborných pracovníkov, ale naopak, kapacitne a personálne ju posilnili tak, aby reálne dokázala chrániť vzácnu prírodu dunajských luhov.

S-O-S podľa výzvy už dlhodobo upozorňuje na nedostatky v štátnej ochrane prírody, situácia sa však nezlepšuje.

„Neochota MŽP a ďalších rezortov reagovať na podnety zo strany odbornej verejnosti pretrváva. Za pravdu slovenským ochranárom dala pred pár dňami aj Európska komisia, ktorá začala proti Slovensku konať vo veci nedostatočnej ochrany prírody,“ konštatuje vo výzve S-O-S.

Komisia začala proti Slovensku konanie pre nedostatočné dodržiavanie európskych smerníc o vtákoch a biotopoch. Ak do dvoch mesiacov nenastane náprava, Komisia sa obráti na Európsky súdny dvor.

Ako v reakcii zdôraznil generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Martin Lakanda, Správu Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy sa neruší ani nepodriaďuje pod Správu Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie.

Efektívnejšia ochrana prírody

Štátna ochrany prírody chce podľa neho administratívne procesy zjednotiť tak, aby sa odstránili duplicity a aby sa zamestnanci Štátnej ochrany prírody mohli viac venovať práci v teréne s cieľom zefektívniť ochranu prírody na tomto území.

„Považujeme za potrebné ešte raz zdôrazniť, že zmenou organizačnej štruktúry nedochádza k žiadnym zásahom do chránených území Ponitria a Dunajských luhov, ale výlučne k zefektívneniu správy týchto chránených území,“ vysvetlil Lakanda.

Opatrenie podľa neho umožní pracovníkom z oboch chránených území vykonávať terénne práce aj na území Dunajských luhov a Ponitria, zdieľať odborné a technické kapacity.

Poprel tiež, že Štátna ochrany prírody plánuje prepustiť niektorých zamestnancov Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy a vysvetlil, že zaniknú jedno až dve prekrývajúce sa miesta.

„ŠOP bude v tejto lokalite disponovať lepším technickým vybavením, efektívnejším využitím odborných kapacít, ktoré dokážu efektívnejšie zabezpečiť plnenie úloh na danom území,“ uzavrel Lakanda.

Pridaj komentár