Od začiatku najväčšieho konfliktu v histórii ľudstva uplynulo 79 rokov

No Comments

Ako prebiehalo Slovenské národné povstanie?

Priamemu vypuknutiu SNP dlhodobo predchádzala všeobecná situácia vo svete. Tá si vyžiadala vznik protihitlerovskej koalície s cieľom odstrániť vo svete fašizmus. Jej predstavitelia v bývalej ČSR prijali program obnovenia republiky. Podpísaná bola dohoda o vytvorení Československej armády vo Francúzsku, vznikla Československá jednotka bojového letectva vo Veľkej Británii a v Londýne sa ustanovila československá exilová vláda na čele s Edvardom Benešom. V júli 1941 ju oficiálne uznali Veľká Británia, ZSSR a USA.

Pridaj komentár